Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Specyfika pomocy i wsparcia w zakresie prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego wymaga każdorazowego umówienia się na spotkanie i dokładnego omówienia sprawy.

W celu ułatwienia przygotowania się do spotkania zachęcamy, aby konsumenci oraz przedsiębiorcy rozważający wszczęcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego zapoznali się z poniższymi pytaniami i materiałami, co przyczyni się do efektywnego spotkania i poznania istoty problemu Klienta.

W celu przygotowania się do konsultacji mającej na celu udzielenie przez nas pomocy w sprawie upadłościowej lub restrukturyzacyjnej warto zapoznać się z poniższymi pytaniami/materiałami które usprawnią przebieg konsultacji i ułatwią przygotowanie się do sprawy.