Gość Niedzielny z dn. 10.01.2010

Gość Niedzielny z dnia 24 stycznia 2010 r.,
tytuł: Gdy małżeństwa nie było

„Kiedy kilka lat temu Jolanta Ogorzałek Krzemińska z mężem Marcinem Krzemińskim zakładali jedną z pierwszych w Polsce kanonicznych kancelarii, liczba procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa, które trafiają na wokandę Sądu Metropolitalnego w Warszawie nie była zbyt wielka… więcej