Facebook – grupa poświęcona procesom o nieważność małżeństwa, „rozwód kościelny”

Fabebook – zapraszamy do grupy poświęconej procesom o stwierdzenie nieważności małżeństwa, gdzie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.
Więcej „Facebook – grupa poświęcona procesom o nieważność małżeństwa, „rozwód kościelny””

Pozew o rozwód kościelny. Skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Jak napisać skargę powodową o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego? Czy istnieje wzór „pozwu o rozwód kościelny”?

Więcej „Pozew o rozwód kościelny. Skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa”

Rozwód kościelny a obrońca węzła małżeńskiego i uwagi przedwyrokowe

Kim jest Obrońca Węzła Małżeńskiego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa i jaką rolę pełnią jego uwagi przedwyrokowe?

Więcej „Rozwód kościelny a obrońca węzła małżeńskiego i uwagi przedwyrokowe”

Jak przebiega rozwód kościelny? Procedura procesu o nieważność małżeństwa

Stwierdzenie nieważności małżeństwa odbywa się według procedury ściśle określonej przez prawo kanoniczne. Jak przebiega proces o nieważność małżeństwa? Jaka jest jego specyfika?

Więcej „Jak przebiega rozwód kościelny? Procedura procesu o nieważność małżeństwa”

Wspólna skarga powodowa małżonków

Zgodny wniosek stron o stwierdzenie nieważności małżeństwa, a wspólny adwokat

Decydując się na rozpoczęcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, należy pamiętać, iż strona powodowa składająca skargę w istocie rzeczy nie występuje przeciwko drugiej stronie (choć formalnie współmałżonek staje się stroną pozwaną), a podważa ważność sakramentu małżeństwa.

Więcej „Zgodny wniosek stron o stwierdzenie nieważności małżeństwa, a wspólny adwokat”