Katarzyna Kasztelan

Absolwentka Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, posiadająca tytuł magistra prawa kanonicznego. W 2015 r. zdobyła dyplom Licencjata Prawa Kanonicznego. Ukończyła także studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, uzyskując w 2017 r. tytuł magistra prawa. Obecnie aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, wpisana na listę aplikantów pod numerem WAW/Apl/6814. Od początku swojej kariery związana z Kancelarią Prawa Kanonicznego „Kanonista”. Obecnie posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w kancelarii, w tym ponad pięcioletnie w zakresie prowadzenia procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa.