Jak przebiega rozwód kościelny? Procedura procesu o nieważność małżeństwa

Stwierdzenie nieważności małżeństwa odbywa się według procedury ściśle określonej przez prawo kanoniczne. Jak przebiega proces o nieważność małżeństwa? Jaka jest jego specyfika?

Rozwód kościelny jako pojęcie medialne na trwałe zagościło w nomenklaturze czasopism, periodyków i treści w Internecie.

W Kościele katolickim rozwody nie istnieją, można jedynie stwierdzić nieważność małżeństwa rozpoczynając stosowną procedurę w jednym z sądów kościelnych w Polsce.

Sprawy o nieważność małżeństwa choć dotyczą rzeczywistości sakramentalnej, to ich przebieg  uregulowany został właściwymi przepisami prawa kanonicznego.

Procedurę o stwierdzenie nieważności małżeństwa rozpozna zredagowanie i złożenie skargi powodowej będącej odpowiednikiem pozwu w sprawach o rozwód cywilny, następnie prowadzone jest postępowanie dowodowe, dyskusja sprawy zwieńczona wydaniem wyroku przez 3 osobowe kolegium sędziowskie.

Procesy o nieważność małżeństwa trwają średnio 2-3 lata, choć jest to uzależnione od możliwości personalnych poszczególnych sądów kościelnych w Polsce.

Sądowe koszty procesu wraz z opłatami za biegłych sądowych zazwyczaj zamykają się w przedziale 1,5-3 tys. zł, choć zawsze można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją mec. Marcina Krzemińskiego oraz mec. Katarzyny Kasztelan przygotowaną dla Infor.pl, w ramach której syntetycznie i przystępnym językiem staramy się przybliżyć przebieg procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Z publikacją można zapoznać się tutaj.