Jak może mi pomóc adwokat kościelny?

W sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa strona może skorzystać z pomocy adwokata kościelnego - kanonisty, który służąc stronie radą i pomocą prawną zajmuje stanowisko w procesie pro nullitate, czyli przemawia za nieważnością małżeństwa.

Adwokat kościelny/prawnik kościelny może pomóc w omówieniu sprawy przed procesem, w ustaleniu tytułu nieważności małżeństwa, zredagować skargę powodową, pomóc w doborze materiału dowodowego, pomóc w ustaleniu przez Sąd formuły wątpliwości, być obecnym na przesłuchaniach stron i świadków(w niektórych diecezjach nie ma takiej praktyki i strony są obecne na przesłuchaniu samodzielnie), stawić się na publikacji akt sprawy, przygotować głos obrończy, sporządzić odpowiedź na przed wyrokowe uwagi OWM, złożyć zgłoszenie i poparcie apelacji czy też prośbę o nowe wniesienie sprawy.

Dodatkowo adwokat dysponuje wieloma szczególnymi uprawnieniami. Może dla przykładu przeglądać akta sprawy jeszcze przed ich publikacją, a także może odbierać z Sądu odpisy akt sprawy, dzięki czemu ma lepszy wgląd w przebieg procesu.