Konsekwencje pozytywnego zakończenia procesu

Po stwierdzeniu nieważności małżeństwa OBIE STRONY ZAWSZE SĄ WOLNE co oznacza ze wyrok zapadły w sprawie odnosi skutek tak dla powoda jak i pozwanego.

Czasem zdarza się jednak, gdy np. nieważność małżeństwa orzeczono z powodu niezdolności z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich spowodowanej np. niedojrzałością emocjonalną w okresie około ślubnym. W takim wypadku, Sąd w wyroku może nałożyć na stronę (lub obie strony) klauzulę, na mocy której uzależni możliwość zawarcia małżeństwa w przyszłości od zgody ordynariusza miejsca, który wcześniej powinien zasięgnąć opinii biegłego psychologa.

Oznacza to, że jeśli strona z dołączoną do wyroku klauzulą chce ułożyć sobie życie w innym związku poprzez zawarcie małżeństwa kościelnego, musi wystąpić z prośbą o zdjęcie klauzuli i poddać się badaniu psychologicznemu.

Prawo kanoniczne wychodzi tu z założenia, że mimo, iż zapewne od czasu zawarcia małżeństwa przez stronę upłynęło niejednokrotnie wiele lat, to trzeba mieć pewność, że dana osoba już "wydoroślała", nie jest już niedojrzała emocjonalnie.

Procedura "zdjęcia" klauzuli niemal zawsze kończy się pozytywnie (chyba, że badania psychologiczne wykażą np. poważne zaburzenia osobowości) i trwa w zależności od diecezji ok. 3 miesiące do półtora roku.