Wyrok

Zawiera odpowiedź na pytania ustalone w formule wątpliwości.

Po zmianach w prawie dokonanych przez Ojca Świętego w Motu Proprio MITIS IUDEX DOMINUS IESUS, w sprawach małżeńskich obowiązuje zasada, że orzeczenie Sądu podlega wykonaniu jeśli nikt uprawniony nie złoży apelacji.

Oznacza to brak konieczności potwierdzania pozytywnego wyroku przez Sąd II instancji.