Bieżąca kompleksowa obsługa prawna, windykacja

Prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, czy to w formie spółki prawa handlowego czy w ramach indywidualnej działalności, wiąże się z koniecznością zmierzenia się z gąszczem przepisów prawa regulujących zasady funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Poznając naszych Klientów oferujemy bieżącą kompleksową obsługę prawną która m.in. obejmuje następujące aspekty:

  • bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego, w tym m.in. zarządów, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń kcjonariuszy, rad nadzorczych, prowadzenie sporów korporacyjnych;
  • bieżąca obsługa prawna w zakresie kontraktów gospodarczych - wspieramy naszych Klientów przy negocjowaniu i podpisywaniu wszelkich umów;
  • bieżąca obsługa prawna w zakresie spraw wynikających z prawa pracy wraz z pełnym zastępstwem procesowym;
  • bieżąca windykacja należności przysługujących naszym Klientom, sprawy o zapłatę, postępowania egzekucyjne, windykacja miękka;
  • bieżące konsultacje prawne, opinie prawne.