Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Członkowie zarządu spółek kapitałowych w określonych przez prawo sytuacjach ponoszą lub mogą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółek, które reprezentują.

Odpowiedzialność karna i karna skarbowa white collar crime

Prowadzenie spraw firmy i jej reprezentacja wiąże się z ryzykiem ponoszenia przez członków zarządu odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej.

Zakaz działalności gospodarczej - odpowiedzialność quasi karna

Odpowiedzialność członków zarządu oraz innych reprezentantów uczestników obrotu gospodarczego, nierozerwalnie związana jest z problematyką utraty płynności finansowej podmiotów, w których pełnią oni swoje funkcje.