Upadłość konsumencka

Znowelizowane przepisy prawa upadłościowego od 1 styczna 2016 r. znacznie ułatwiły osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej ogłoszenie upadłości, otwierając tym samym możliwość umorzenia swoich zobowiązań. Skorzystanie z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej stało się faktem także dla byłych przedsiębiorców.

Upadłość przedsiębiorcy

Zatory płatnicze, zajęcia egzekucyjne, wypowiedzenie finansowania przez bank, postępowania zabezpieczające prowadzone przez Urzędy Skarbowe, upadłość kontrahentów – te i inne przyczyny powodują, iż wielu przedsiębiorców oraz znaczna część spółek boryka się z problemami własnej niewypłacalności.

Obrona przed upadłością

Zatory płatnicze, zajęcia egzekucyjne, wypowiedzenie finansowania przez bank, postępowania zabezpieczające prowadzone przez Urzędy Skarbowe, upadłość kontrahentów – te i inne przyczyny powodują, iż wielu przedsiębiorców oraz znaczna część spółek boryka się z problemami własnej niewypłacalności.

Pre-pack, likwidacja przygotowana

Ogłoszenie upadłości nie musi oznaczać rzeczywistego bankructwa firmy. Co więcej – upadłość może okazać się także doskonałą okazją dla inwestorów, szansą dla pracowników na utrzymanie miejsc pracy oraz dalszy rozwój samego przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacje

Problemy finansowe zdarzają się najlepszym. W wielu przypadkach istnieje możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika poprzez wdrożenie procedur restrukturyzacyjnych w ramach jednego z dostępnych w ustawie postępowań