Restrukturyzacje

Problemy finansowe zdarzają się najlepszym. W wielu przypadkach istnieje możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika poprzez wdrożenie procedur restrukturyzacyjnych w ramach jednego z dostępnych w ustawie postępowań, tj.:

  1. postępowania o zatwierdzenie układu,
  2. przyspieszonego postępowania układowego,
  3. postępowania układowego,
  4. postępowania sanacyjnego.

W ramach postępowań restrukturyzacyjnych świadczymy m. in. następujące usługi:

  • przed rozpoczęciem postępowania dokonujemy pogłębionej analizy sytuacji faktycznej i prawnej przedsiębiorcy z punktu widzenia
  • możliwości wszczęcia jednego z postępowań restrukturyzacyjnych,
  • reprezentacja i czynny udział w negocjacjach z wierzycielami,
  • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań restrukturyzacyjnych wraz z zastępstwem procesowym,
  • wsparcie prawne w toku postępowań restrukturyzacyjnych.