Pozew o rozwód kościelny. Skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Jak napisać skargę powodową o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego? Czy istnieje wzór „pozwu o rozwód kościelny”?

Więcej „Pozew o rozwód kościelny. Skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa”